Hướng dẫn thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử luôn là bước khởi đầu. Đa số các kế toán doanh nghiệp ban đầu luôn bỡ ngỡ về nó. Bởi họ không biết tìm nơi đâu để nghiên cứu. Tại Eboss hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng làm thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử một cách chi tiết nhất.

Lần đầu để làm thủ thục phát hành hóa đơn điện tử doanh nghiệp cần chuẩn bị gì? Đây là bước quan trọng nhất để sử dụng hóa đơn điện tử. Như chúng ta đã biết thông tư 32 quy định quy trình và thủ tục phát hành hóa đơn điện tử. Bình thường hóa đơn giấy phát hành trong 5 ngày làm việc. Khi phát hành xong phải 10 ngày sau doanh nghiệp mới được xuất hóa đơn giấy. Nhưng đổi với hóa đơn điện tử. Phát hành trong 2 ngày làm việc. Nếu sau hai ngày cơ quan thuế kiểm tra thấy hoàn thiện không còn sai xót gì. Ngay sau đó doanh nghiệp được dùng hóa đơn điện tử luôn.

Đối với hóa đơn điện tử thủ tục rất nhanh gọn lẹ. Gửi hố sơ online bằng file mềm. Không phải lên trực tiếp cơ quan thuế cho mất thời gian. Tuy nhiên cũng có một vài doanh nghiệp phát hành hóa đơn điện tử vẫn phải nộp hồ sơ cứng. Nếu được yêu cầu từ cơ quan thuế. Nhưng đa số phát hành online trên trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ của tổng cục thuế.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lên cơ quan thuê

Hồ sơ chuẩn bị phát hành hóa đơn điện tử bao gồm:

 • Tờ thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu phụ lục 02 thông tư 32/2011/TT-BTC
Mẫu: TB01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC 

ngày 14/3/2011của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

 1. Tên tổ chức khởi tạo hoá đơn: ………………………………………………………………………
 2. Mã số thuế: ………………………………………………….
 3. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………..
 4. Điện thoại: 0918907186
 5. Các loại hoá đơn phát hành
STT Tên loại hoá đơn Mẫu số Kí hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng
1 Hóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT0/001 TD/19E 10000 0000001 0010000 15/04/2019
 1. Tên đơn vị tiếp nhận: Chi Cục Thuế ……………………………………….
 2. Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu chấm (.) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị
TPHCM, ngày   tháng   năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 • Tờ quyết định sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu 01 phụ lục thông tư 32/2011/TT-BTC.

 

TÊN CÔNG TY

Số :           / QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Tphcm, ngày   tháng  năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA …………………………………………………………………………………………….

V/v: Áp dụng hoá đơn điện tử

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 • Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh số:6300120059-007 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 12/02/2019.
 • Xét đề nghị của phòng tài chính kế toán về việc: Bảo trì sao lưu dữ liệu phát hành và quản lý hóa đơn cho khách hàng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày 15/04/2019 trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

 1. Hệ thống thiết bị
 • SERVER (Số lượng: 4)
 • PowerEdge(TM) M710HD:
  02 x Intel(R) Xeon(R) Processor E5650 2.67GHz, 8MB Cache, 4.80 GT/s QPI, 4C.
 • 32GB Memory (16x16GB).
 • 600 GB 2.5-inch; 6Gbps SAS: 02 chiếc
 • Card Raid hỗ trợ Raid 0,1: 01 chiếc
 • Gigabit Ethernet (Onboard Broadcom 5709: 04 Port 1GbE NIC
 • Hỗ trợ tính năng TOE (TCP offload Engine)

 

   – SWITCH (Số lượng: 1)

 • 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports
 • 370W PoE capacity
 • LAN Base image

 

    – USB Token (Số lượng 1)

Cryptographic APIs

 • PKCS#11, Microsoft CAPI and CNG, JCA/JCE, OpenSSL

Cryptographic Functions

 • FIPS 140-2 approved DRBG (SP 800-90 CTR mode)
 • RSA, DSA and ECDSA signing

Cryptographic Algorithms

 • Full Suite B support
 • Asymmetric Key with Diffie-Hellman

(1024-4096 bit), RSA (1024-8192 bit) & (PKCS#1 v1.5, OAEP PKCS#1 v2.0),

Digital Signing via RSA (1024-8192bit), DSA (1024 & 2048 bit),

(PKCS#1v1.5) & Symmetric Keys through 3DES, (double & triple key lengths), AES, RC2, RC4, RC5, CAST-128. Message Digest is SHA-1, SHA-224, SHA-256,

SHA-384 & SHA-512, MD-5 & MAC are HMAC-MD5, HMAC SHA-1,

SSL3-MD5-MAC, SSL3-SHA-1-MAC, Elliptic Curve Cryptography(ECC),

Korean Algorithms. ECC Brainpool Curves (named & user-defined)

Certifications

 • Serial: 54 0 1  01  0 4  18  4 6  ec  2 8  3a  3 6  ea  b f  7d  a a  b7  9 5
 • FCC Part 15 – Class B
 • RoHS
 • BAC & EAC
 1. Phần mềm ứng dụng

Tên phần mềm của công ty ……………………………………………………………………

 1. Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hóa đơn điện tử, phần mềm ứng dụng

Bộ phận kỹ thuật của Công ty ……………………………………………………………………………. chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống thiết bị như đã nêu được vận hành liên tục đảm bảo không phát sinh sự cố trong quá trình phát hành hóa đơn. Đồng thời chịu trách nhiệm bảo trì và nâng cấp tính năng của …………………….phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 2: Mẫu hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hóa đơn

 1. Hóa đơn giá trị gia tăng
 • Mẫu số: 01GTKT0/001
 • Ký hiệu: TD/19E
 • Mục đích sử dụng: Sử dụng cho mục đích khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với hàng hoá dịch vụ trong nước chịu thuế GTGT.

Điều 3: Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

 • Định dạng truyền – nhận – lưu trữ của hóa đơn là định dạng XML. Định dạng hiển thị được quy định bởi XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). Chữ ký số chọn tiêu chuẩn chữ ký điện tử nâng cao định dạng XML (XADES)
 • Dữ liệu hóa đơn được nhập từ dữ liệu cung cấp bởi nhân viên bán hàng hoặc nhập trực tiếp trên màn hình nhập liệu.
 • Hóa đơn được tạo lập trên hệ thống …….tên phần mềm………. của Công ty …………………………………………….
 • Hóa đơn được lưu chuyển qua hình thức Email, Webservice, Web Portal tra cứu.
 • Các hóa đơn sau khi lập sẽ được lưu trữ trên hệ thống server của Công ty …………………………………., có các giải pháp lưu trữ, sao lưu đảm bảo chống mất mát, dễ dàng phục hồi, phòng chống thảm họa

Điều 4: Trách nhiệm của từng bộ phận:

 • Bộ phận kế toán: Tạo lập hóa đơn đảm bảo nội dung của hóa đơn là đúng, báo cáo sử dụng hóa đơn. Chịu trách nhiệm chuyển đổi hóa đơn điển tử sang hóa đơn giấy (khi có yêu cầu).
 • Bộ phận bán hàng: Cung cấp đúng, đủ thông tin của khách hàng cũng như danh mục hàng hóa cho Bộ phận kế toán để làm cơ sở lập Hóa đơn. Hướng dẫn khách hàng cách thức tra cứu, sử dụng hóa đơn điện tử khi có yêu cầu của khách hàng.
 • Giám đốc: Kiểm tra tình hình lập và báo cáo hóa đơn.
 • Bộ phận kỹ thuật ……………………tên công ty……………………………………………………………………….: Đảm bảo hệ thống mạng hoạt động ổn định. Thiết lập kết nối thông suốt từ mạng nội bộ đến hệ thống ……………tên phần mềm………………….

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2019. Các ông, bà Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng bộ phận tin học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:

–          Chi Cục Thuế Huyện Nhơn Trạch;

–          Như điều 4 (đề thể hiện)

–          Lãnh đạo đơn vị;

–          Lưu VT

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

Mọi vấn đề liên quan đến thủ tục phát hành hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM THIÊN ÂN
Địa chỉ: 114/7 Bùi Quang Là, P12, Q Gò Vấp , Tphcm.

Hotline: 0918.907.186 (Mr Chánh).

Tel: 0283 9877 900

Email: thienanwebsite@gmail.com

Website: https://ebosssoft.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dùng thử Eboss miễn phí 7 ngàyX
CONTACT US